Общи условия за настаняване и предоставяне на допълнителни услуги (ресторанти, СПА център) в ХОТЕЛ КЛИФ БИЙЧ ОБЗОР

Тези общи условия (ОУ), подлежащи на корекции, се отнасят директно или косвено до всички предоставяни от Хотел Клиф Бийч Обзор услуги,  включително и за резервации направени чрез www.thecliff-obzorbay.com, тур агенти, туроператори и партньори на Хотела. Можете да се запознаете с тях онлайн, чрез мобилни устройства, на място, по имейл или по телефон. Заявявайки резервация за настаняване и/или  предоставяне на допълнителна услуга в хотел КЛИФ БИЙЧ и разглеждайки и използвайки нашия уеб сайт, независимо в коя платформа, включително и тези на тур агенти, туроператори и партньори на Хотела  (наричани оттук нататък "уеб сайт"), Вие потвърждавате че сте прочели, разбрали и приели правилата и условията, посочени по-долу.

Настоящите ОУ се прилагат за всички резервации за настаняване и/или  предоставяне на допълнителна услуга в, хотел КЛИФ БИЙЧ както и за всички посетители в материалната база на Хотела, независимо дали са отправили резервация за настаняване или предоставяне на услуга.

Тези ОУ, както и предоставената онлайн услуга за резервации на помещения за настаняване („услуга”), се притежават и управляват от ЕЛ ХОТЕЛС ЕООД (наричано от тук нататък ,,нас“ ,,ние“ или ,,наш“, или „Хотел/а“ )

Нашите услуги са на разположение за лична и нетърговска употреба. Поради тази причина не Ви е разрешено да препродавате, да създавате deep-link („дълбока връзка” - пускане на линкове към подстраници на сайта, а не само към заглавната му страница), да копирате, наблюдавате (напр. с помощта на програми за шпиониране или проследяване на информация, т.нар. spider и scrape – програми), помествате, изтегляте или възпроизвеждате на каквато и да била информация, текст, софтуер, продукти или услуги, предлагани и достъпни на нашия уеб сайт, за каквито и да било комерсиални или конкурентни действия или цели, без изричното съгласие на Хотела.

Цени и гаранция за най-добра цена

Цените на нашия сайт www.thecliff-obzorbay.com са силно конкурентни и са с включено ДДС и всички други такси и данъци и (могат да се променят в зависимост от данъчните промени и вътрешни разпоредби на управата на хотела), освен ако не е посочено друго на нашия уеб сайт или в имейла с потвърждението на резервацията.

В някои случаи на нашия уеб сайт са показани по-ниски цени за определен тип настаняване. Въпреки това, за тези определени от Хотела цени, могат да важат специални ограничения и условия, свързани с възможността за анулиране или относно начините за възстановяване на стойността на резервацията. Моля, преди да резервирате, да проверите внимателно описанието на стаята и съответната цена за подобни ограничения и условия.

Валутният калкулатор е само за информация, като той не е максимално прецизен и актуален. Действителните цени може да са различни. 

Очевидни грешки на уеб сайта ни (включително печатни) не са обвързващи.

Всички специални оферти са специално обозначени

Таксуване

Ние не добавяме допълнителни (резервационни) такси към цената на стаята и не таксуваме личната Ви кредитна/дебитна карта, тъй като Вие плащате директно на виртуалния ПОС терминал на Банката, която е предоставила виртуален ПОС терминал на Хотела.

Кредитна карта при резервации на www.thecliff-obzorbay.com

Ние не изискваме данни от кредитната Ви или дебитна карта, за да гарантираме Вашата резервация. Нашата система Ви препраща към виртуален ПОС терминал на ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД, която е предоставила виртуален ПОС терминал на Хотела (наричана в настоящите ОУ Банката), след като сте потвърдили желаната от Вас услуга на уеб сайта и Вие изпращате сами информацията от кредитната Ви или дебитна карта директно към ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД, която осъществява предплащането. За да бъде Вашата резервация завършена и потвърдена е необходимо предплащането на пълната стойност на потвърдените от Вас услуги на уеб сайта ни /освен ако друго не е рекламирано и договорено на уеб сайта ни/ или осигуряване на достатъчни средства по нея, или представяне на данни на валидна кредитна /дебитна карта, в зависимост от условията по конкретната ценова тарифа.

Приеманите карти са Maestro, MasterCard и Visa.

Моля запознайте се старателно с правилата и сроковете за анулация, възможността за възстановяване на средства, преди да направите резервация и завършите плащането. Моля имайте предвид, че понякога направената от Вас транзакция /превод на средства/ са без възможност за възстановяване.

Моля, проверете внимателно описанието на стаята относно подобни условия и ограничения преди да направите резервация.

Плащането се обработва по сигурен начин от трета страна (ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД) и се прехвърля директно от Вашата банкова сметка в банковата сметка на хотела. ХОТЕЛ КЛИЙФ БИЙЧ не прави, не приема и не обработва плащания    това става посредством виртуалния ПОС терминал на Банката.

В случай на измама или неоторизирано използване на Вашата кредитна карта от трети лица, повечето банки и компании, издаващи кредитни карти, поемат риска и покриват всички плащания, произтичащи от такава измама или злоупотреба, което понякога може да е предмет на приспадане. ХОТЕЛ КЛИФ БИЙЧ не влиза в разплащателни взаимоотношения с потребителя в момента на резервация на услуга, а прехвърля потребителя към система на Банката. Поради тази причина хотел Клиф Бийч не носи никаква отговорност ако издателят на Вашата кредитна/дебитна карта, удържи средства от Вас заради неоторизирани транзакции, произтекли от извършване на резервация направена на нашия сайт.

Заявка

С отправяне на заявка за резервация и потвърждаването й от Хотела, между нас и Вас възниква договор, който се регламентира от разписаното в настоящите ОУ, а в случай на празнини приложение намира относимото българско законодателство.

За да направите резервация е необходимо да предоставите име, адрес и телефонен номер.

Преди да подадете Заявка за Резервация, отговорност на потребителя е да се запознае с Общите Условия за Хотелска Резервация на ЕЛ ХОТЕЛС ЕООД.

Потребителят трябва да е съгласен и да приема тези условия. Ако той не приема Общите Условия за настаняване и предоставяне на допълнителни услуги (ресторанти, СПА център) вхотел Клиф Бийч , заявката му няма да бъде разгледана.

Заявките за резервации за настаняване и/или услуги се извършват по един от изброените начини:

 • На www.thecliff-obzorbay.com
 • На тел. 00359 56 8 4-62-97
 • 00359 556 39-900–Хотел
 • По e-mail: reservations@thecliff-obzorbay.com
 • Чрез туроператор, турагент или друг партньор
 • На място в хотел Клиф Бийч

Оферта и Резервация

Оферта се изготвя индивидуално при запитване. Офертата е валидна само за отправилия запитване клиент до срока указан в нея. Условията по офертата могат да се ползват от адресата й, само ако той я приеме в рамките на срока й на валидност и направи резервация за услугите посочени в нея. За резервациите по индивидуални оферти се прилагат настощите ОУ, освен ако в съответната оферта не са посочени други условия. Индивидуално изготвена оферта не е валидна за вече направени резервации.

За гарантирана се счита резервация (направена по всички възможни способи) за настаняване предварително предлатена на минимум 50 % от стойността на паушалната услуга /ако друго не е договорено между клиента и Хотела/ по банков път, с кредитна карта или в брой вхотел Клиф Бийч .   

Остатъкът от сумата на цялата Ви резервация може да се заплати на място в хотела.

За резервации включващи период на настаняване по време на национални или международни празници, специални оферти или пакети изготвени от Хотела, за потвърдена се счита резервация предплатена на 100 % /сто процента/ от стойността на настаняването по банков път, с кредитна/дебитна карта или в брой.  

При дата на настаняване след по-малко от 24 часа, резервации се приемат само с предплащане.

За валидно плащане се счита сума постъпила в сметките на ЕЛ ХОТЕЛС ЕООД, предоставена валидна кредитна/дебитна карта или в брой на място. В случай на гарантиране на резервацията с кредитна/дебитна карта, Хотелът има право да изиска плащане директно от банката – издател на кредитната карта.

Резервации за трансфер се предплаща на 100%, освен ако друго не е договорено между Хотела и клиента.

Хотелът си запазва правото на корекции в цени и условия и в случай, че Правителството на България промени настоящите такси или наложи други регулационни промени.

Настаняването в Хотела става посредством представяне на лични документи, удостоверяващи идентичността на клиента, направил резервацията, документ, доказващ плащането на авансовата сума и потвърждение или ваучер за настаняване.

В случай, че клиентът желае да му бъдат предоставени допълнителни услуги, извън настаняването или има специфични изисквания по отношение на храна, настаняване и други, трябва да ги заяви при подаване на заявката за резервация. Хотелът,  ще направи всичко възможно, за да ги удовлетвори, но не гарантира безусловно изпълнението им.

АНУЛИРАНЕ на резервация

Общи правила за анулация:

Безплатна анулация: до 72 часа преди датата на настаняване;

Късна анулация: анулация по-късно от 72 часа преди датата на настаняване, таксува се 1-вата нощувка;

No-Show (неявяване на клиента на датата на настаняване/ползване на услуга) или напускане преди договореното: таксува се 1-вата нощувка;

Правила за анулация при специални оферти и условия:

Индивидуални правила за анулации;

Хотелът   не носи отговорност и не възстановява суми в случай, че анулациите са причинени от форсмажорни причини, като военни действия, терористични актове, стачки, епидемии, природни бедствия, отмяна на полети и непристигане поради влошени природни условия и други обстоятелства.

Политика на пристигане и заминаване

Час на настаняване – след 14:00 ч. Достъп до стаите се предлага само в зависимост от тяхната наличност към момента на пристигане. Настаняване преди 09:00 часа се предоставя срещу такса в размер на цената за една нощувка, след 09:00 часа се начислява такса в размер на 50 % / петдесет процента / от цената за една нощувка.
Час на освобождаване – 12:00 ч. Гости, които освобождават стаята си между 12:00 и 18:00 часа доплащат 30.00 BGN. Освобождаване на стаята след 18:00 часа се таксува в размер на една пълна нощувка.

Допълнителни услуги

 • Наличен сейф във всяка стая – безплатно ползване;
 • Трансфер
 • Хотел – Аерогара Бургас 110.00 BGN *необходима заявка;
 • Хотел – Аерогара Бургас 22:00 – 06:00 / до 3 pax. / 150.00 BGN *необходима заявка;
 • Хотелът предлага трансфер от и до летище Бургас, Варна, София както и всяка друга точка на страната;
 • Цените на услугата могат да се променят по усмотрение от страна на хотела или да влизат в пакетна оферта;

Хотелът предлага трансфери от до летищата, както и до всяка точка на страната.

Политика за пушене

В съответствие с българското законодателство, хотел Клиф Бийч спазва политика да не се пуши във всички вътрешни части на хотела, в това число: стаи за гости, обществени площи и коридори. За гости, които не се съобразяват с нашата политика се налага глоба от 100.00 BGN, която всеки Гост, Клиент и Посетител на ГХП дава своето безусловно съгласие да бъде добавена към сметката на стаята, ресторанта или изискана от нарушителя лично. Нарушителят носи и лична отговорност за наложените от компетентните органи административни санкции във връзка с нарушението.

Определените зони за пушене са разпределени в рамките на откритата част на хотела.

Благодарим Ви за спазването на Политиката за пушене.

Дрескод и общи правила за поведение

Дрескодът на всички обществени места на територията на хотела е небрежно елегантен. Гостите се допускат по бански костюми само в басейните на хотела. В съответствие с нашата приятна атмосфера, както и от съображения за сигурност, моля винаги носете прилично облекло в общите части на хотела и ресторанта.

Хотелът си запазва правото да не толерира неприемливи нива на шум или поведение на гости. Вие носите отговорността да спазвате общоприетите норми на добро поведение по време на престоя си в Хотела. В случай на отказ да се съобразят с изискванията, хотелът си запазва правото да прекрати резервацията, без да носи отговорност за възстановяване или обезщетение.

Политиката на хотела е да не се дискриминира на основата на раса, цвят на кожата, националност, религия, пол, семейно положение, възраст, етнически произход или увреждане. От гостите и служителите се очаква да се придържат към тази политика и хотелът си запазва правото да изведе от хотела всяко лице или лица, извършили нарушения срещу тази политика.

На територията на хотела не се допускат домашни любимци.

Всички разходи за нанесените материални щети на хотела се заплащат от причинилите ги лица на пазарни цени след предоставане на фактура от страна на Хотела.

Допълнителна кореспонденция

При извършване и приключване на он-лайн резервация, Вие се съгласявате да получите имейл, който ще се постараем да Ви изпратим малко след потвърждението на Банката за успешно извършено разплащане, ауторизация. Имейлът съдържа информация за хотела, персонален код на резервацията Ви, информация за Вашата резервирана услуга, както и информация относно анулация, модификация и преглед на резервацията в системата на уеб сайта ни.

Ограничена отговорност

Съгласно ограниченията, посочени в тези правила и условия и съгласно закона, ние носим отговорност само за директни щети, понесени, платени или за които Ви е потърсена отговорност, в резултат на неизпълнение на задълженията от наша страна във връзка с предлаганите от нас услуги на уеб сайта, до размера на общата сума на вашата резервация, както е посочено в имейла за потвърждение.

Въпреки това, нито ние, нито който и да е от нашите служители, директори, представители, или други въвлечени в създаването, спонсорирането, промотирането или с други думи заети с представянето на сайта и неговото съдържание, не носи отговорност за никаква наказателна, специална, индиректна или последваща загуба (1) или щети; (2) за никаква неточност, свързана с Виртуалния пос терминал на Банката (включително удържане на средства от Вас заради неоторизирани транзакции, произтекли от извършване на резервация направена на нашия сайт); за извършените услуги (3), предлагани от Банката, за никакви (директни, индиректни, специални, последващи или наказателни) щети, загуби или разходи (4), понесени от Вас, за които Ви е потърсена отговорност, или сте платили, появили се в резултат или във връзка с използването, невъзможността за използване или закъснение на нашия уеб сайт; за никаква (персонална) травма, смърт, или други (директни, индиректни, специални, последващи или наказателни) щети, загуби или разходи (5) претърпени или за които Ви е потърсена отговорност или са платени от Вас, независимо дали се дължат на (законови) действия, грешки, не спазени задължения, (общо) неизпълнение, умишлено престъпление, пропуски, неизпълнение, изопачавания, закононарушение или неизпълнение на преките задължения (напълно или частично) от виртуалния пос терминал на банката  (неговите служители, директори, агенти, представители или дистрибуторски компании); включително за никакви (дори и частични) форсмажорни обстоятелства или някакво друго събитие извън нашия контрол.

Хотел Клиф Бийч не носи отговорност за услуги извън хотела, които клиентът е закупил индивидуално на място.

Хотел Клиф Бийч не носи отговорност за загубени, забравени или откраднати вещи от стаите, ресторантите или басейна, както и за щети, причинени от трети лица.

Суми за заявени, но неизползвани изцяло или частично услуги по вина на клиента, не се възстановяват.

Рекламации

Всички рекламации, свързани с качеството на предоставените от Хотела услуги, трябва да бъдат предявени от клиента на място в хотела с цел отстраняване на слабостите. Предявяването става в писмена форма. В случай, че изискванията не бъдат удовлетворени, клиентът трябва да изиска от отговорно лице съставяне на протокол. В срок от 3 работни дни след съставянето му клиентът ще получи официалното становище по проблема от Управителя на хотела.

Права върху интелектуалната собственост

Софтуерът, необходим за извършването на нашите услуги или наличен за използване на нашия уеб сайт, както и правата върху интелектуалната собственост (включително авторските права) на съдържанието и информацията или върху материала на нашия уеб сайт, са собственост на хотел Клиф Бийч , освен ако не е посочено друго.

Хотел Клиф Бийч притежава всички права върху съдържанието (вкл. всички права върху интелектуална собственост на) интерфейса (вкл. инфраструктурата) на  интернет страницата, на която е предоставена услугата (включително оценките от гостите и превода на съдържанието) и Вие нямате право да копирате, (hyper-/deep) препращате, публикувате, насърчавате, продавате, интегрирате и да се възползвате по какъвто и да е начин от съдържанието или нашата марка без нашето изрично писмено разрешение.

Разни

Тези ОУ и предоставянето на нашите услуги се регулират и тълкуват в съответствие с българското законодателство и всички спорове, произтичащи от тези общи правила и условия и нашите услуги, следва да се отнасят само и изключително към компетентните съдилища на територията на България.

Оригиналната българска версия на тези правила и условия е преведена на други езици. Преводната версия е израз на добра воля и представлява единствено офис превод, който няма правна стойност. В случай на спор по отношение на съдържанието или тълкуването на тези правила и условия, или несъответствия и различия между българската версия и версията на тези правила и условия на всеки друг език, следва да бъде прилагана българската.

Ако някоя от клаузите на тези правила и условия е (или стане) невалидна, неприложима или незадължителна, Вие продължавате да сте обвързани с всички останали клаузи. При такъв случай невалидната клауза следва да бъде изпълнявана в максимална степен, позволена от закона, а Вие се съгласявате да приемете подобен ефект, като на невалидната, неприложима или незадължителна клауза, с оглед на съдържанието и целите на тези правила и условия.

СПА Център

СПА центъра работи по най-високи световни стандарти. Ние не правим компромиси с качеството и така осигурявме едно цялостно СПА преживяване.

Молим нашите клиенти да спазват общоприетия СПА етикет.

Запазване на час

Моля предварително си запазете най-подходящия час за Вашата процедура.

Предварителната резервация Ви гарантира, че ще получите желаната терапия в най-удобното за Вас време. Моля, уведомете при записването си, ако страдате от високо кръвно налягане, алергия, разширени вени или друго заболяване или ако сте бременна. Тази информация ще даде възможност на нашия персонал да Ви предложи най-подходящата за Вас Спа терапия или процедура. Ако имате предпочитание към мъж или жена терапевт, уточнете го.

Тук е и мястото да се информирате за неустойките, които дължите ако откажете Вашата терапия.
Спазване на запазения час.

Уважаеми клиенти, ние ценим точността, затова Ви молим да идвате в центъра минимум 10 минути преди Вашия час, а новите клиенти, на които предстои процедура за първи път – минимум 15 минути по-рано, за да попълнят анкетен лист и да разговарят с терапевта.

 • При закъснение от 15 мин. се намалява времетраенето на процедурата за сметка на клиента.
 • Резервация за избрана от Вас терапия се отказава поне 24 часа предварително.
 • При неотменена резервация, 50% от стойността й автоматично се начислява на Вашата сметка.
 • След като се регистрирате на СПА рецепция, Вашият терапевт ще Ви посрещне и ще Ви даде подробна информация за всички услуги.

Ако сте гост на хотела, при посещение на СПА центъра, моля ползвайте хавлии и халати от стаята си.

За да ползват нашите услуги и терапии, гостите трябва да са на възраст не по-малко от 18 години. Ако са под тази възраст, е задължително да са с по-възрастен придружител.

Цени и заплащане на СПА услуги

Цените на всички терапии са в български лева, за един човек, с вк. ДДС. Гостите на хотела могат да добавят СПА процедурите към сметката на стаята си.

СПА клиенти, които не са гости на хотела плащат в български лева, в брой на хотелската рецепция, след предварителна резервация на терапия от СПА менюто.

Препоръчваме Ви да свалите всички накити преди посещението си в СПА центъра. Най-добрия начин да ги съхранявате е в сейфа на стаята Ви.

Хотел Клиф Бийч не носи отговорност за каквито и да е вещи оставени без надзор.

Препоръки за ползване на плувния басейн и сауните:

 • Въздържайте се от обилна храна преди посещение в Спа центъра. Приема на алкохол или кафе не се препоръчва преди, по време на или непосредствено след Спа посещение или терапия.
 • Подготовката на тялото за сауна е изключително важна за добрия резултат от процедурата и за тази цел Ви молим да ползвате душ кабините. Моля, ползвайте ги преди и след ползването на плувния басейн.
 • Не използвайте продукти, които не са предназначени за сауна и не са предоставени от СПА рецепция.
 • От хигиенна и здравословна гледна точка, винаги когато ползвате лежанките в сауните, ги покривайте с хавлиена кърпа, същото важи и за уредите във фитнес центъра.
 • Ако страдате от високо кръвно налягане, алергии, разширени вени, сърдечни заболявания, ако имате някакви съмнения относно здравословното си състояние, моля консултирайте се с медицинското лице в Спа центъра преди да посетите сауна парка и басейна.
 • С оглед на Вашата безопасност при ползване на басейна е забранено гмуркането, плуването под вода и скоковете в басейна.
 • За да осигурим здравословна и релаксираща атмосфера за всички наши клиенти в е забранено пушенето и не се препоръчва консумацията на алкохол.
 • Уважаеми клиенти, времето в нашия СПА център е посветено изцяло на Вас. Най-учтиво Ви молим да използвате мобилните си апарати в обозначените за това места, така че те да не пречат на Вашата процедура и релакса на останалите клиенти.

Информация за контрагента:

ЕЛ ХОТЕЛС ЕООД
ЕИК 147 045373

 • Начало
  • Общи условия за настаняване и предоставяне на допълнителни услуги